Radiohistorie

Danmark er et lille land rent geografisk. USA er for eksempel 230 gange større, og Danmarks areal svarer til 0,3 % af Ruslands.

Men ser vi på radiohistorien har Danmark været et af de store lande med mange betydelige resultater og et meget stort antal små og store fabrikker, der fremstillede radioer, grammofoner, båndoptagere, fjernsyn, måleinstrumenter og anden elektronik.

Selvom det sædvanlige engang var, at en radio blev produceret i Danmark og ofte transporteret med DSB til de lokale jernbanestationer og til sidst bragt ud til kunden på ladcykel, fandtes der også en mangfoldighed af apparater fra andre lande, bl.a. USA.

I dag fremstilles der stort set ikke radioer i Danmark længere. Vi har stadig B&O, men de tider er forbi, hvor danske fabrikker også selv fremstillede chassis, drejekondensatorer, kondensatorer, modstande etc.

Listen her på siden over radio- og fjernsynsfabrikker m.v. er i første omgang en liste over navne på fabrikker, hvis produkter har været at finde i danske hjem hovedsageligt i 1900-tallet. Der er mange glemte danske navne på fabrikker i hele landet, men også en del udenlandske navne imellem.
Listen omfatter de fabrikker, hvis produkter er repræsenteret i Radiohistorisk Forening Ringsteds samling.

Det er vores intention efterhånden at tilføje oplysninger om de enkelte fabrikker.