Danmark,  Radiofabrikker

DANAVOX

DANAVOX startede i 1929 under ledelse af Gerd Rosenstand og som en underafdeling af Nordisk Radio Industri og blev lagt an som en fabrik for elektro-akustisk materiel, men til at begynde med fremstillede man kun nogle få forstærkere, der udlejedes til forskellige friluftskoncerter, sportsarrangementer og lignende.
Senere leverede man faste højttaleranlæg til forskellige større institutioner, og det var DANAVOX, der installerede anlægget til Rigsdagen i 1936, hvorefter man også fik leverancen af kommercielle anlæg, bl.a. af kommandoanlæg til Rigspolitiet og til den danske flåde.

I 1948 leverede fabrikken 400 special-højttalere til DSB’s perroner og færgehaller, og NESA skulle bruge 10 anlæg til sine trolleybusser i Nordsjælland.

Fabrikken havde også fungeret som samlefabrik for amerikanske, engelske og hollandske høreapparater, indtil fabrikken i slutningen af 1940’erne selv begyndte at producere apparater under navnet Aditone, som af europæiske fagfolk blev betegnet som en revolution på sit område.
I samme periode fremstillede firmaet også et apparat, “Telesonic”, der bevirker, at tunghøre kunne høre overalt, hvor sad sidder i kirker, teatre eller andre lokaler, hvor et “Telesonic”-anlæg var installeret.

DANAVOX blev opkøbt af Great Nordic (GN) i 1977, som i dag fremstiller høreapparater.

Læs mere her : radiomuseum.org

Skriv et svar