Danmark,  Radiofabrikker

M.P. PEDERSEN

Grundlagt af Martin Peter Pedersen (1887-1979) som firmaet Skovmand & Pedersen i 1915.
Kendte adresser: Studiestræde 34 og Lille Strandstræde 14, København.

M. P. Pedersen var én af de dygtige radiopionerer i radioens barndom i Danmark. Han fik arbejde hos Valdemar Poulsens firma Det kontinentale Syndikat straks efter at han var blevet uddannet som ingeniør i 1912. Snart efter fik han plads hos det engelske Universal Radio Syndicate, hvor han traf en anden dansker, Otto Skovmand. I 1915 skabte de deres eget firma, Skovmand & Pedersen, som først og fremmest skulle fremstille radiorør, efter Lee De Forests type, der blev kaldt “Audion”.

Otto Skovmand døde allerede i 1919, og Pedersen ændrede navnet til M. P. Pedersen. Det var ulovligt at fremstille og forhandle radioudstyr, da staten havde monopol på alle slags sendere og modtagere, så for at skjule firmaets aktivitet, kaldte han det en cigaretfabrik. Kundekredsen var ikke så stor dengang, men han kom ret hurtigt i gang med at fabrikere og servicere radiomodtagere og sendere.
Fra engang i 1920’erne producerede M.P. Pedersen desuden radiorør, som blev kaldt “M.P.”. Man producerede også sendeanlæg bl.a. installationerne til Københavns Radiofonistation, Lyngby Radio, Marinesendere og radioanlæg til Fyrvæsnet, samt fabrikation af diatermi-apparater og kortbælgeanlæg til hospitalsbrug.
I 1924 åbnes et salgskontor på adressen Studiestræde 34 i København. Nogenlunde samtidig begynder produktionen af radioer og højttalere under navnet KLIMAX.

Den 22. maj 1944 blev fabrikken i Lille Strandstræde saboteret,
da den fremstillede radiodele og elektroniske instrumenter,
ligesom den udførte reparationer for Værnemagten.
Erstatningen blev opgjort til 339.947,00 kr. (Ca. 7,5 mio. i 2020).

 

 

 

 

Firmaet eksisterede helt op i 1970’erne, hvor det til sidst havde specialiseret sig i skibsradioer/sendere. Udstyr som radioamatører senere gjorde brug af.

 

Skriv et svar