Danmark,  Radiofabrikker

NOVEX

NOVEX blev fremstillet af firmaet Brunés & Co, Studiestræde 24, København. De fremstillede bl.a. også motorer til symaskiner.

I 1924 var firmaet med til at arrangere radio-koncerter.

Firmaet deltog på Brancheforeningens radioudstillingen på Teknologisk Institut i september 1925.